КОНТАКТИ

Склад: с. Равно поле, гара Верила, сграда А /срещу OFFICE 1

info @ balkantools.bg

телефони:

Мениджър продажби

Офис мениджър

0884 930 780

0888 869 256

Офис            0885 952 030

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

София0878 349 680
Варна и Североизточна България0882 010 529
Бургас и Югоизточна Българияя0882 261 250
Стара Загора и Централна и Южна България0884 930 781
Плевен и Северозападна България0877 659 804
София област и Югозападна България0888 818 411
  

0888 869 256R